+31(0)78 - 68 11 420 // +32(0)3 – 808 08 35 info@epatra.eu

Aanvraag snoeppot refill

Aanvraag snoeppot of vulling

Aanvraag snoeppot refill

Is jullie snoeppot (alweer) leeg? Dan hebben we goed nieuws. Iedere eerste maand van het kwartaal krijgen jullie de kans om sweets te bestellen voor op kantoor. Dat is niet alleen lekker, maar zorgt ook voor ver-broedering als je elkaar treft rond de snoeppot bij het halen van koffie of thee. Leuk toch!

Vul onderstaand formulier in en we regelen het voor je.


  Geselecteerd
  Aanvraag snoeppot refill
  Ander nieuws

  Epatra Benelux officieel distributeur van Infocus

  Grand Field Technology Limited en Epatra hebben vandaag een distributieovereenkomst aangekondigd om het volledige portfolio van InFocus & ScreenPlay-projectoren, interactieve en samenwerkingsoplossingen op de markt te brengen, te promoten, te verkopen en te ondersteunen aan kanaalpartners in de Benelux.

  Switch 2 Wireless = Cashback

  Dit voorjaar komt ScreenBeam met een interessante actie met een cashback! Heb jij de minimale doelstelling van € 15.000,- behaald, dan levert dit per verkocht artikel een cashback op.

  Scoor met LG

  LG is een wereldwijde speler. Overal waar je komt kun je LG tegenkomen. Zo ook in de stadions van Eintracht Frankfurt en AEK Athene. In deze stadions genieten ruim 80 duizend voetballiefhebbers van een zeer bijzondere ervaring. En wij nodigen jou uit om ook zo’n bijzondere ervaring te beleven.

  Event Sony on Tour was een groot succes

  Afgelopen maandag hebben we genoten van een eerste event in 2023; Sony on Tour. Sony trekt vanaf 27 maart door Europa met een truck van maar liefst 65m² met daarin de nieuwste producten en oplossingen.

  Sony on Tour

  Sony trapt vanaf 27 maart 2023 hun Europese Roadshow af, beginnen bij het hoofdkantoor van Epatra Benelux. Met een truck van maar liefst 65m², met daarin de nieuwste producten en oplossingen, wordt het een niet te missen kans!

  Social media

  End of the Year Signage Deal

  End of the Year Signage deal

  Scroll naar beneden

  End of the Year Signage Deal

  Actie gesloten!

  Epatra Benelux, GoBright en LG hebben opnieuw de handen ineen geslagen en een exclusieve deal samengesteld. Als je in het laatste kwartaal van 2022 via ons Portal onderstaande producten bestelt, krijg je er een 1-jarige GoBright View licentie gratis bij. Maar dat is niet alles. Ook Chief heeft zich bij deze deal gevoegd. Je krijgt bij aankoop van onderstaande producten ook een gratis wandbeugel! 

  De actiebundel kan bestaan uit:

  • LG WebOS display naar keuze + gratis 1-jarige GoBright View licentie & Chief RMF2/RXF2
  • LG WP402 WebOS player + gratis 1-jarige GoBright View licentie & Chief RMF2/RXF2

  GoBright View is een zeer complete, cloud based Digital Signage oplossing, die erg gebruiksvriendelijk is, intuïtief werkt en volgens de nieuwste inzichten is vormgegeven. Naast de standaard algemene toepassingen (bijv. mededelingen, reclames en actueel weer en verkeer) is een grote variëteit in het tonen van een specifieke informatiebehoefte (bijv. roosters, cijfers, dashboards en KPI’s) mogelijk.

  Chief is een marktleider op het gebied van AV-wandbeugels, opslag- en accessoire oplossingen met tientallen jaren bewezen uitmuntendheid.

  +

  GoBright View licentie

  • Deel data van de overige GoBright oplossingen met de medewerkers
  • Werk binnen hetzelfde GoBright platform
  • Creëer slides in de corporate huisstijl
  • Gebruik standaard widgets of programmeer eigen widgets
  • Wijs tags toe aan de schermen om gerichte content te tonen

  Geef je bestelling door via ons Portal

  Actievoorwaarden

  – Actie loopt van 04-10-2022 t/m 31-12-2022
  – Niet in combinatie met andere aanbiedingen/acties
  – Alleen geldig voor bestellingen geplaatst in het portal met actie-artikel-nummer 102460 (GB-CH-001-EYSD)

  Geselecteerd
  End of the Year Signage Deal
  Ander nieuws

  Epatra Benelux officieel distributeur van Infocus

  Grand Field Technology Limited en Epatra hebben vandaag een distributieovereenkomst aangekondigd om het volledige portfolio van InFocus & ScreenPlay-projectoren, interactieve en samenwerkingsoplossingen op de markt te brengen, te promoten, te verkopen en te ondersteunen aan kanaalpartners in de Benelux.

  Switch 2 Wireless = Cashback

  Dit voorjaar komt ScreenBeam met een interessante actie met een cashback! Heb jij de minimale doelstelling van € 15.000,- behaald, dan levert dit per verkocht artikel een cashback op.

  Scoor met LG

  LG is een wereldwijde speler. Overal waar je komt kun je LG tegenkomen. Zo ook in de stadions van Eintracht Frankfurt en AEK Athene. In deze stadions genieten ruim 80 duizend voetballiefhebbers van een zeer bijzondere ervaring. En wij nodigen jou uit om ook zo’n bijzondere ervaring te beleven.

  Event Sony on Tour was een groot succes

  Afgelopen maandag hebben we genoten van een eerste event in 2023; Sony on Tour. Sony trekt vanaf 27 maart door Europa met een truck van maar liefst 65m² met daarin de nieuwste producten en oplossingen.

  Sony on Tour

  Sony trapt vanaf 27 maart 2023 hun Europese Roadshow af, beginnen bij het hoofdkantoor van Epatra Benelux. Met een truck van maar liefst 65m², met daarin de nieuwste producten en oplossingen, wordt het een niet te missen kans!

  Social media

  Uitleg 2FA Epatra portal

  Uitleg 2FA Epatra portal

  La traduction française se trouve en dessous de la traduction néerlandaise

  Epatra portal gebruikt 2FA voor dataveiligheid
  Enige tijd geleden is de portal voorzien van Two-Factor Authentication (2FA). Epatra eist een hoge mate van dataveiligheid en toepassing van 2FA is daarin een belangrijke stap. Daarnaast is het wachtwoordbeleid strenger geworden. Deze nieuwe manier van inloggen is voor sommige gebruikers even wennen en daarom geven we hieronder een nadere uitleg.

  Nog geen 2FA voor ons portal? Volg dan de volgende stappen om het te activeren:

  • Installeer een authenticatie-app op je telefoon (bijvoorbeeld Google Authenticator of Microsoft Authenticator)
  • Open de app en kies voor ‘Toevoegen account’
  • Scan de QR-code op het Portal en de verbinding met je telefoon wordt gemaakt
  • Vul de op je telefoon gegenereerde code in op het Portal en klik op ‘Versturen’

  Support voor 2FA
  Af en toe worden er problemen gemeld via support@ticportal.nl die dan meestal snel opgelost worden door bijvoorbeeld het resetten van de authenticator. De gebruiker krijgt dan na het inloggen opnieuw een QR-code te zien en kan dan opnieuw de portal koppelen aan de Authenticator app op de smartphone.

  Een aantal mogelijke oorzaken:

  • Er is een nieuwe telefoon aangeschaft, maar de authenticator informatie is nog niet overgezet
  • De gebruiker kan in de Authenticator app de gegevens niet meer vinden of is vergeten hoe het werkt
  • De tijdsynchronisatie werkt niet goed en levert bij invoer van de code een foutmelding op

  Voor bovenstaande zaken is een mail naar support@ticportal.nl voldoende om dit snel op te lossen.

  Google of Microsoft
  Een groot aantal gebruikers maakt gebruik van de mogelijkheid om de code 1 x per 14 dagen te verversen. In de praktijk lijkt de Google Authenticator app beter te werken dan de Microsoft Authenticator app. Als je problemen ondervindt, is het een overweging waard om dit te wijzigen.

  Password Manager
  Sommige gebruikers vragen of het mogelijk is om in te loggen met meerdere personen onder hetzelfde account. Vanwege de gewenste veiligheid heeft een persoonlijke login de voorkeur, maar het is technisch mogelijk met een gezamenlijke Password Manager (bijv. Bitwarden) waarmee de QR-code gescand wordt. Een nieuwe code wordt dan door de Password Manager aangemaakt. Dit kan meestal door de eigen IT-afdeling worden geregeld.

  Als je geen smartphone wilt gebruiken, is het mogelijk om te werken met een browser extensie (bijvoorbeeld https://authenticator.cc/) om de QR-code te scannen en een inlogcode te genereren

  Strenger wachtwoordbeleid
  Voor de volledigheid nog een overzicht van de eisen bij het wijzigen van je wachtwoord

  • Minimaal 8 karakters met minstens 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken
  • Het nieuwe wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als het huidige wachtwoord
  • Eén keer per halfjaar dient het wachtwoord gewijzigd te worden

  Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. het bovenstaande of ervaar je problemen? Stuur dan een e-mail naar support@ticportal.nl

  Le portail Epatra utilise le système 2FA pour la sécurité des données
  Il y a quelque temps, le portail a été équipé d’une authentification à deux facteurs (2FA). Epatra exige un niveau élevé de sécurité des données et le système 2FA constitue un élément essentiel à cet égard. En outre, la politique en matière de mot de passe est devenue plus stricte. Cette nouvelle façon de se connecter demande un certain temps d’adaptation pour certains utilisateurs, c’est pourquoi nous vous donnons une explication plus détaillée ci-dessous.

  Pas encore de 2FA pour notre portail ? Suivez les étapes suivantes pour l’activer :

  • Installez une application d’authentification sur votre téléphone (par exemple Google Authenticator ou Microsoft Authenticator)
  • Ouvrez l’application et sélectionnez « Ajouter un compte »
  • Scannez le code QR sur le Portail pour établir la connexion avec votre téléphone
  • Saisissez le code généré sur votre téléphone sur le Portail et cliquez sur « Envoyer »

  Assistance 2FA
  Des problèmes sont de temps en temps signalés via support@ticportal.nl. Ils sont généralement résolus rapidement, par exemple en réinitialisant l’authentificateur. L’utilisateur verra apparaitre un code QR après la connexion et pourra ensuite relier le portail à l’application Authenticator sur son smartphone.

  Un certain nombre de causes possibles :

  • Un nouveau téléphone a été acheté, mais les informations d’authentification n’ont pas encore été transférées
  • L’utilisateur ne trouve pas les données dans l’application Authenticator ou a oublié comment elle fonctionne
  • La synchronisation temporelle ne fonctionne pas correctement et un message d’erreur apparaît lors de la saisie du code

  Pour chacun des problèmes susmentionnés, il vous suffit d’envoyer un mail à support@ticportal.nl pour une résolution rapide.

  Google ou Microsoft
  Un grand nombre d’utilisateurs utilisent l’option permettant de changer le code une fois tous les 14 jours. En pratique, l’application Google Authenticator semble mieux fonctionner que l’application Microsoft Authenticator. Si vous rencontrez des problèmes, pensez à changer de système.

  Gestionnaire de mots de passe
  Certains utilisateurs demandent s’il est possible que plusieurs personnes se connectent sur le même compte. Dans un souci de sécurité, il est préférable d’utiliser un identifiant personnel, mais il est techniquement possible de scanner le code QR avec un gestionnaire de mots de passe partagé (par exemple Bitwarden). Un nouveau code est alors généré par le gestionnaire de mots de passe. Cette opération peut généralement être réalisée par le service informatique de l’entreprise.

  Si vous ne souhaitez pas utiliser un smartphone, il est possible d’utiliser une extension de navigateur (par exemple https://authenticator.cc/) pour scanner le code QR et générer un code de connexion

  Une politique plus stricte en matière de mots de passe
  Par souci d’exhaustivité, voici un aperçu des conditions requises pour changer votre mot de passe

  • Au minimum 8 caractères avec au moins 1 majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial
  • Le nouveau mot de passe ne peut pas être identique au mot de passe actuel
  • Le mot de passe doit être modifié une fois tous les semestres

  Vous avez des questions ou des commentaires sur ce qui précède, ou vous rencontrez des problèmes ? Contactez-nous via support@ticportal.nl

  Geselecteerd
  Uitleg 2FA Epatra portal

  Nieuwsoverzicht

  Epatra Benelux officieel distributeur van Infocus

  Grand Field Technology Limited en Epatra hebben vandaag een distributieovereenkomst aangekondigd om het volledige portfolio van InFocus & ScreenPlay-projectoren, interactieve en samenwerkingsoplossingen op de markt te brengen, te promoten, te verkopen en te ondersteunen aan kanaalpartners in de Benelux.

  Switch 2 Wireless = Cashback

  Dit voorjaar komt ScreenBeam met een interessante actie met een cashback! Heb jij de minimale doelstelling van € 15.000,- behaald, dan levert dit per verkocht artikel een cashback op.

  Scoor met LG

  LG is een wereldwijde speler. Overal waar je komt kun je LG tegenkomen. Zo ook in de stadions van Eintracht Frankfurt en AEK Athene. In deze stadions genieten ruim 80 duizend voetballiefhebbers van een zeer bijzondere ervaring. En wij nodigen jou uit om ook zo’n bijzondere ervaring te beleven.

  Event Sony on Tour was een groot succes

  Afgelopen maandag hebben we genoten van een eerste event in 2023; Sony on Tour. Sony trekt vanaf 27 maart door Europa met een truck van maar liefst 65m² met daarin de nieuwste producten en oplossingen.

  Sony on Tour

  Sony trapt vanaf 27 maart 2023 hun Europese Roadshow af, beginnen bij het hoofdkantoor van Epatra Benelux. Met een truck van maar liefst 65m², met daarin de nieuwste producten en oplossingen, wordt het een niet te missen kans!

  Social media

  Epatra exclusief distributeur Valarea softwareplatform

  Epatra exclusief distributeur Valarea softwareplatform

  Epatra Benelux en Re Mago Ltd sluiten strategische samenwerking

  ​Smart Office distributeur Epatra Benelux heeft een exclusieve distributieovereenkomst gesloten met Re Mago Ltd voor de Beneluxmarkt. Epatra Benelux zal hun cloudgebaseerde Valarea-softwareplatform voor vergaderen, dat geoptimaliseerd is voor lokale en remote teams, gaan distribueren en promoten.

  Valarea is een universele oplossing die verder gaat dan de beperkingen die vaak worden ondervonden met specifieke UCC-systemen zoals Microsoft Teams Room. Het geeft gebruikers de vrijheid om het te integreren met hun Microsoft Teams-account en de flexibiliteit om een verscheidenheid aan conferencingdiensten te gebruiken. Valarea bindt gebruikers niet aan één leverancier: In plaats daarvan vult het bestaande vergaderruimtetechnologie aan met ondersteuning voor meer dan 30 UCC-providers.

  “Het aanbieden van onze oplossingen via Epatra Benelux is een grote stap voorwaarts in ons streven om aan de vraag naar onze oplossingen in de Benelux-markt te voldoen. Organisaties en scholen zijn op zoek naar oplossingen die een betere samenwerking tussen teams mogelijk maken”, aldus Cristiano Fumagalli, Chief Technology Officer van Re Mago.

  Hans de Blois, Commercieel Directeur van Epatra: “Epatra Benelux is dé eerste en enige Smart Office distributeur in de Benelux. Deze unieke positie vraagt om unieke en juiste oplossingen. Valarea past naadloos binnen onze visie, waarbij werken en denken vanuit een ecosysteem het uitgangspunt is. Samen met onze partners wordt daarna de juiste oplossing bedacht en het optimale product geselecteerd. Valarea brengt alle losse merken en componenten samen in één softwareplatform.”

  Wil je meer informatie?

  Je kunt ons bereiken via +31(0)78 – 68 11 420 of mail naar sales@epatra.eu

  Neem contact met ons op

  Geselecteerd

  Epatra exclusief distributeur Valarea softwareplatform

  Nieuwsoverzicht

  Epatra Benelux officieel distributeur van Infocus

  Grand Field Technology Limited en Epatra hebben vandaag een distributieovereenkomst aangekondigd om het volledige portfolio van InFocus & ScreenPlay-projectoren, interactieve en samenwerkingsoplossingen op de markt te brengen, te promoten, te verkopen en te ondersteunen aan kanaalpartners in de Benelux.

  Switch 2 Wireless = Cashback

  Dit voorjaar komt ScreenBeam met een interessante actie met een cashback! Heb jij de minimale doelstelling van € 15.000,- behaald, dan levert dit per verkocht artikel een cashback op.

  Scoor met LG

  LG is een wereldwijde speler. Overal waar je komt kun je LG tegenkomen. Zo ook in de stadions van Eintracht Frankfurt en AEK Athene. In deze stadions genieten ruim 80 duizend voetballiefhebbers van een zeer bijzondere ervaring. En wij nodigen jou uit om ook zo’n bijzondere ervaring te beleven.

  Event Sony on Tour was een groot succes

  Afgelopen maandag hebben we genoten van een eerste event in 2023; Sony on Tour. Sony trekt vanaf 27 maart door Europa met een truck van maar liefst 65m² met daarin de nieuwste producten en oplossingen.

  Sony on Tour

  Sony trapt vanaf 27 maart 2023 hun Europese Roadshow af, beginnen bij het hoofdkantoor van Epatra Benelux. Met een truck van maar liefst 65m², met daarin de nieuwste producten en oplossingen, wordt het een niet te missen kans!

  Social media

  Neem contact met ons op

  Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op

  De aanvraag is succesvol verzonden