+31(0)78 - 68 11 420 // +32(0)3 – 808 08 35 info@epatra.eu

Uitleg 2FA Epatra portal

La traduction française se trouve en dessous de la traduction néerlandaise

Epatra portal gebruikt 2FA voor dataveiligheid
Enige tijd geleden is de portal voorzien van Two-Factor Authentication (2FA). Epatra eist een hoge mate van dataveiligheid en toepassing van 2FA is daarin een belangrijke stap. Daarnaast is het wachtwoordbeleid strenger geworden. Deze nieuwe manier van inloggen is voor sommige gebruikers even wennen en daarom geven we hieronder een nadere uitleg.

Nog geen 2FA voor ons portal? Volg dan de volgende stappen om het te activeren:

 • Installeer een authenticatie-app op je telefoon (bijvoorbeeld Google Authenticator of Microsoft Authenticator)
 • Open de app en kies voor ‘Toevoegen account’
 • Scan de QR-code op het Portal en de verbinding met je telefoon wordt gemaakt
 • Vul de op je telefoon gegenereerde code in op het Portal en klik op ‘Versturen’

Support voor 2FA
Af en toe worden er problemen gemeld via support@ticportal.nl die dan meestal snel opgelost worden door bijvoorbeeld het resetten van de authenticator. De gebruiker krijgt dan na het inloggen opnieuw een QR-code te zien en kan dan opnieuw de portal koppelen aan de Authenticator app op de smartphone.

Een aantal mogelijke oorzaken:

 • Er is een nieuwe telefoon aangeschaft, maar de authenticator informatie is nog niet overgezet
 • De gebruiker kan in de Authenticator app de gegevens niet meer vinden of is vergeten hoe het werkt
 • De tijdsynchronisatie werkt niet goed en levert bij invoer van de code een foutmelding op

Voor bovenstaande zaken is een mail naar support@ticportal.nl voldoende om dit snel op te lossen.

Google of Microsoft
Een groot aantal gebruikers maakt gebruik van de mogelijkheid om de code 1 x per 14 dagen te verversen. In de praktijk lijkt de Google Authenticator app beter te werken dan de Microsoft Authenticator app. Als je problemen ondervindt, is het een overweging waard om dit te wijzigen.

Password Manager
Sommige gebruikers vragen of het mogelijk is om in te loggen met meerdere personen onder hetzelfde account. Vanwege de gewenste veiligheid heeft een persoonlijke login de voorkeur, maar het is technisch mogelijk met een gezamenlijke Password Manager (bijv. Bitwarden) waarmee de QR-code gescand wordt. Een nieuwe code wordt dan door de Password Manager aangemaakt. Dit kan meestal door de eigen IT-afdeling worden geregeld.

Als je geen smartphone wilt gebruiken, is het mogelijk om te werken met een browser extensie (bijvoorbeeld https://authenticator.cc/) om de QR-code te scannen en een inlogcode te genereren

Strenger wachtwoordbeleid
Voor de volledigheid nog een overzicht van de eisen bij het wijzigen van je wachtwoord

 • Minimaal 8 karakters met minstens 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken
 • Het nieuwe wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als het huidige wachtwoord
 • Eén keer per halfjaar dient het wachtwoord gewijzigd te worden

Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. het bovenstaande of ervaar je problemen? Stuur dan een e-mail naar support@ticportal.nl

Le portail Epatra utilise le système 2FA pour la sécurité des données
Il y a quelque temps, le portail a été équipé d’une authentification à deux facteurs (2FA). Epatra exige un niveau élevé de sécurité des données et le système 2FA constitue un élément essentiel à cet égard. En outre, la politique en matière de mot de passe est devenue plus stricte. Cette nouvelle façon de se connecter demande un certain temps d’adaptation pour certains utilisateurs, c’est pourquoi nous vous donnons une explication plus détaillée ci-dessous.

Pas encore de 2FA pour notre portail ? Suivez les étapes suivantes pour l’activer :

 • Installez une application d’authentification sur votre téléphone (par exemple Google Authenticator ou Microsoft Authenticator)
 • Ouvrez l’application et sélectionnez « Ajouter un compte »
 • Scannez le code QR sur le Portail pour établir la connexion avec votre téléphone
 • Saisissez le code généré sur votre téléphone sur le Portail et cliquez sur « Envoyer »

Assistance 2FA
Des problèmes sont de temps en temps signalés via support@ticportal.nl. Ils sont généralement résolus rapidement, par exemple en réinitialisant l’authentificateur. L’utilisateur verra apparaitre un code QR après la connexion et pourra ensuite relier le portail à l’application Authenticator sur son smartphone.

Un certain nombre de causes possibles :

 • Un nouveau téléphone a été acheté, mais les informations d’authentification n’ont pas encore été transférées
 • L’utilisateur ne trouve pas les données dans l’application Authenticator ou a oublié comment elle fonctionne
 • La synchronisation temporelle ne fonctionne pas correctement et un message d’erreur apparaît lors de la saisie du code

Pour chacun des problèmes susmentionnés, il vous suffit d’envoyer un mail à support@ticportal.nl pour une résolution rapide.

Google ou Microsoft
Un grand nombre d’utilisateurs utilisent l’option permettant de changer le code une fois tous les 14 jours. En pratique, l’application Google Authenticator semble mieux fonctionner que l’application Microsoft Authenticator. Si vous rencontrez des problèmes, pensez à changer de système.

Gestionnaire de mots de passe
Certains utilisateurs demandent s’il est possible que plusieurs personnes se connectent sur le même compte. Dans un souci de sécurité, il est préférable d’utiliser un identifiant personnel, mais il est techniquement possible de scanner le code QR avec un gestionnaire de mots de passe partagé (par exemple Bitwarden). Un nouveau code est alors généré par le gestionnaire de mots de passe. Cette opération peut généralement être réalisée par le service informatique de l’entreprise.

Si vous ne souhaitez pas utiliser un smartphone, il est possible d’utiliser une extension de navigateur (par exemple https://authenticator.cc/) pour scanner le code QR et générer un code de connexion

Une politique plus stricte en matière de mots de passe
Par souci d’exhaustivité, voici un aperçu des conditions requises pour changer votre mot de passe

 • Au minimum 8 caractères avec au moins 1 majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial
 • Le nouveau mot de passe ne peut pas être identique au mot de passe actuel
 • Le mot de passe doit être modifié une fois tous les semestres

Vous avez des questions ou des commentaires sur ce qui précède, ou vous rencontrez des problèmes ? Contactez-nous via support@ticportal.nl

Wil je meer informatie?

Je kunt ons bereiken via +31(0)78 – 68 11 420 of mail naar sales@epatra.eu

Geselecteerd

Uitleg 2FA Epatra portal

Ander nieuws

Mailnotificatie orderwijzigingen inkooporders

Binnenkort zult u via automatische mailnotificatie op de hoogte gehouden worden van wijzigingen aan uw inkooporders. Dit vervangt de huidige ‘Herbevestiging levertijden’.

SMART4 | OFFICE.ROOM.YOU.

End of the Year Signage dealScroll naar benedenActie geldig van 05-01-2023 t/m 31-03-2023Epatra Benelux, ProDVX, GoBright én Sony starten het jaar goed. Ze slaan namelijk de handen ineen in het eerste kwartaal van 2023. Wat dit inhoudt? Bij aankoop...

Epatra Benelux exclusieve Smart Office distributeur van D-Link

Smart Office distributeur Epatra Benelux heeft een distributieovereenkomst gesloten met D-Link. D-Link ontwerpt, ontwikkelt en produceert al meer dan 35 jaar prijswinnende oplossingen voor netwerken, draadloos internet, videobewaking, opslag en domotica.

ISE 2023

Ook dit jaar zijn we weer aanwezig op de ISE die plaatsvindt van 31 januari t/m 3 februari in Barcelona. Onze collega’s Hans de Blois, Sander van Duuren, Kim De haes, Diëlle Lieftink en Frank Prinsen zullen Epatra Bene-lux vertegenwoordigen en plannen graag een afspraak met je in tijdens de grootste AV Beurs. Zij hopen tij-dens de beurs samen met jou de plannen voor 2023 door te nemen en drinken graag een drankje op een fijne
samenwerking.

Epatra & LG Golfevents

Wij kijken terug op twee fantastische events en kijken nu al uit naar volgend jaar, want dan doen we het gewoon weer over!

Epatra Benelux officieel distributeur van Jupiter

Smart Office distributeur Epatra Benelux heeft een distributieovereenkomst gesloten met Jupiter. Jupiter is al meer dan 40 jaar wereldleider op het gebied van videowallprocessoren en met name grootformaat 21:9 ultrabrede LCD-schermen met één paneel.

End of the Year Signage Deal

Epatra Benelux, GoBright en LG hebben opnieuw de handen ineen geslagen en een exclusieve deal samengesteld. Als je in het laatste kwartaal van 2022 via ons Portal onderstaande producten bestelt, krijg je er een 1-jarige GoBright View licentie gratis bij. Maar dat is niet alles. Ook Chief heeft zich bij deze deal gevoegd. Je krijgt bij aankoop van onderstaande producten ook een gratis wandbeugel!

Nieuwe partner toegevoegd: Computacenter ontvangt Partnercertificaat GoBright

We voegen wederom een nieuwe partner toe aan ons Epatra Benelux partnerprogramma voor GoBright: Computacenter! Computacenter is een toonaangevende onafhankelijke technologiepartner voor grote ondernemingen en organisaties in de publieke sector. Sander van Duuren heeft onlangs het partnercertificaat overhandigd. Daarmee is Computacenter een Epatra reseller die is gekwalificeerd en getraind om de GoBright oplossingen te adviseren, demonstreren (in hun showroom of op locatie), verkopen, installeren en servicen.

Epatra exclusief distributeur Valarea softwareplatform

Smart Office distributeur Epatra Benelux heeft een exclusieve distributieovereenkomst gesloten met Re Mago Ltd voor de Beneluxmarkt. Epatra Benelux zal hun cloudgebaseerde Valarea-softwareplatform voor vergaderen, dat geoptimaliseerd is voor lokale en remote teams, gaan distribueren en promoten.

Epatra voegt Biamp toe als nieuwe partner

Epatra Benelux kondigt een partnerschap aan met Biamp voor wat betreft de distributie van hun audiovisuele oplossingen in de Benelux. De innovatieve oplossingen van Biamp zoals o.a. digitale signaalprocessoren, microfoons, versterkers en luidsprekers maken echte communicatie mogelijk, of het nu in de ruimte is of aan de andere kant van de wereld.

Social media

Volg ons via twitter @EPATRA voor het laatste nieuws

Neem contact met ons op

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op

De aanvraag is succesvol verzonden